Chuyên mục: Văn bản pháp luật PCCC

TCVN 48-1996 PCCC Doanh nghiệp

Tiêu chuẩn PCCC TCVN 48-1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   PHẠM VI ÁP DỤNG. 1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ( sau đây […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA Phụ lục H MỚI

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà H.1 Nhà ở H.1.1 Nhà chung cư Chiều cao cho phép của nhà và diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi theo QUY CHUẨN QUỐC GIA. một khoang cháy đối với nhà chung cư được quy định theo Bảng H.1. Bảng H.1 – Diện tích khoang […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA Phụ lục G MỚI

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối ra thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn G.1 Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất (có người sinh hoạt, làm việc) tới lối ra thoát nạn gần nhất theo QUY CHUẨN QUỐC GIA . G.1.1 Đối với nhà ở Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ (nhà nhóm F1.3) hay của phòng ở (nhà nhóm F1.2) đến lối ra thoát nạn gần nhất (buồng thang bộ hoặc lối ra bên ngoài) phài phùhợp với Bảng G.1. Bảng G.1 – Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ hay của phòng ở đến […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA Phụ lục F MỚI

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu F.1 Cấu kiện tường theo QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC TT Kết cấu vàvật liệu Chiều dày nhỏ nhất không kể lớp trát, mm, để đảm bảo giới hạn chịu lửa Cho cấu kiện chịu lực Cho cấu kiện không chịu lực REI 240 REI 180 REI 120 REI 90 REI 60 REI 30 EI 240 EI 180 EI 120 EI 90 […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC Phụ lục E Mới

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình E.1 Đối với nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp Khoảng cách phòng cháy chống cháy (PCCC) giữa các nhà ở, công trình công cộng và nhà […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC Phụ lục D Mới

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình D.1 Việc bảo vệ chống khói cho nhà và công trình để đảm bảo an toàn cho người thoát khỏi ngôi nhà khi xảy ra cháy. Hệ thống chống khói phải độc lập cho từng khoang cháy. […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC Phụ lục C Mới

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ C.1 Theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ, nhà và các gian phòng được phân thành các hạng A, B, […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC Phụ lục B Mới

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy B.1 Vật liệu xây dựng được phân thành hai loại: vật liệu cháy và vật liệu không cháy theo các trị số của các thông […]

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)

{关键字}

Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị […]

QUY CHUẨN QUỐC GIA PCCC Phụ lục A Mới

{关键字}

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 2020 Phụ lục A Quy định bổ sung về an toàn cháy đối với một số nhóm nhà cụ thể A.1 Các quy định đối với nhà công nghiệp A.1.1 Phạm vi áp dụng A.1.1.1 Nhà công nghiệp dùng cho […]

Cách chơi game đánh bài online-cách hack game bài online